Geschiedenis

Anno 1962
Enkele mensen uit Vrasene en omliggende gemeenten hadden een luchtgeweer waarmee thuis wat op flessen en potten werd geschoten. Daar was echter vlug de spanning af en men wilde wel eens wat anders. Iemand hoorde van een karabijnclub in Waasmunster en men besloot daareens een kijkje te gaan nemen. Na een bezoek aan die club waren ze allemaal heel enthousiast over wat het echte karabijnschieten was. Men besloot van ook een club te stichten. De naam was vrij vlug gevonden: "Recht Op Doel", afgekort ROD.
Om een karabijn te gebruiken, heeft men plaats nodig om te oefenen en hun oog viel op de zaal van de parochiekring van Vrasene. De verantwoordelijke van de zaal was onderpastoor E.H. Meert. Die ging vlug akkoord en werd zelfs lid van de club.
Daar de zaal ook nog voor andere doeleinden werd gebruikt, moesten de schietbanen telkens weer opgebouwd en afgebroken worden. Daarom werd na korte tijd uitgekeken naar een vaste veblijfplaats waar men elke dag kon oefenen zonder het vele werk met het opbouwen en afbreken van de schietstanden. Er werd besloten een eigen schietstand te bouwen in de voormalige houtloods in de tuinen van de parochiekring.
Bij het begin van seizoen 1963-1964 besloot men om deel te nemen aan de competitie. De eerste uitslagen waren niet denderend, maar een gezellige boel was het wel. Alle afdelingen van de FKPA (Federatie der Karabijn- & Pistoolschutters van de provincie Antwerpen) werden doorlopen, zij het met wisselend succes.
In 1978 voldeed de oude schietstand met de kleine kantine niet meer aan de strenge eisen van de toen moderne schietsport. Alle leden werden opgetrommeld en men begon met man en macht en met eigen middelen aan de nieuwe gebouwen. In een eerste fase werd een schietstand met maar liefst 10 banen met elektrische bediening gebouwd. Dit alles in nog geen 5 maand tijd!
Het jaar nadien werden de oude gebouwen afgebroken en het vele hout van deze loodsen werd verwerkt in de nieuwe kantine en alzo aangesloten aan de nieuwe schietstand.
De club deed het beter en beter en stond weldra in eerste afdeling.
Om de bekendheid van de schietsport te bevorderen, hield de club elk jaar een opendeurdag met Vrasene kermis. Een traditie welke nog steeds bestaat. Jaarlijks komen daar ongeveer honderd mensen met onze sport kennismaken en soms levert dit dan ook een nieuw lid op.
Reeds jaren weet onze club  zich met wisselend succes te handhaven in de eerste afdeling.
In 1995 werden nogmaals alle leden aangesproken om verbeterende werken uit te voeren om in regel te zijn met de steeds strenger wordende eisen qua veiligheid. Deze zware investeringen die voor vele clubs een moeilijke, soms onoverwinnelijke, hindernis zijn, wegen ook zwaar op onze club. Wij hebben echter wel de wil om ermee door te gaan.

 
 
 
 
Copyright © 2019 Recht op doel. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.